شناسه خبر : 19642

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت های بیمه پاسارگاد و آرمان بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۴۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۴۷ درصد رسید.

شرکت بیمه حافظ امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای