شناسه خبر : 19625

کیفیت بالا و رشد نسبت‌های سودآوری در سال جاری

کیفیت بالا و رشد نسبت‌های سودآوری در سال جاری

بررسی نسبت‌های مالی بیمه کارآفرین در شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ نشان می دهد که وضعیت شرکت نسبت به پایان سال گذشته و همچنین دوره مشابه سال گذشته یعنی شش ماهه نخست سال گذشته بهتر شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه کارآفرین،  بررسی نسبت‌های مالی بیمه کارآفرین در شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1400 نشان می دهد که وضعیت شرکت نسبت به پایان سال گذشته و همچنین دوره مشابه سال گذشته یعنی شش ماهه نخست سال گذشته بهتر شده است.
به گزارش بانکداری ایرانی برای بررسی وضعیت شرکت‌ها به گزینه اصلی از نسبت‌ها پرداخته شده‌ نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام است.
در نسبت سود عملیاتی اقلام غیرعملیاتی مانند درآمد، هزینه، سود و زیان واگذاری دارایی محاسبه نشده و تنها به عملیات حرفه‌ای شرکت می‌پردازد و یکی از قوی‌ترین موضوع برای ارزیابی میزان سوداوری شرکت و فروش آن شرکت است.
در شهریور ماه 1400 رقم نسبت سود عملیاتی 50 درصد بوده است یعنی از این میزان فروش سود عملیاتی 50 درصدی کسب شده است. در شهریور سال گذشته نسبت سود عملیاتی حدود 20 درصد بوده و شرکت نتوانست از فروش خود سود عملیاتی مناسبی کسب کند، لذا در سال جاری عملکرد عملیاتی شرکت و کیفیت سوداوری شرکت بهبود چشمگیری داشت.
نسبت سود خالص به دارایی نیز یکی از بهترین معیار برای سنجش سودآوری یک شرکت بوده و نشان از توان به کارگیری موثر از دارایی‌های شرکت در ایجاد سود خالص است.
سود خالص شرکت به دارایی حدود 2.2 درصد است. در دوره مشابه در سال گذشته سود خالص از درآمد 104 درصد بوده‌است که رقمی پایین در صنعت بیمه بود اما در سال جاری این کسری به خوبی جبران شده است و در حد استانداردهای صنعت بیمه قرار گرفت.
نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام نیز به موفقیت مدیریت شرکت و میزان کارایی آن ها در حداکثر کردن بازده سهامداران عادی است.
در سال جاری طی شش ماهه نخست سال نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام حدود 20 درصد بود در سال گذشته این رقم 7 درصد بود.
این رشد در نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام خالص سود و نسبت سود عملیاتی در صنعت بیمه کمتر معمول و مرسوم بوده و نشان از بالا بودن کیفیت سوداوری شرکت بیمه کارآفرین است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای