شناسه خبر : 19618

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به کارآفرین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به کارآفرین رسید

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۳.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۲.۹۵ درصد اختصاص یافت.

حجم خریدوفروش شرکت های بیمه پاسارگاد و آرمان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۰ شرکت قرمزپوش و نماد ۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای