شناسه خبر : 19578

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه در سالجاری پیشرفت خوبی در نوآوری داشت

صنعت بیمه در سالجاری پیشرفت خوبی در نوآوری داشت

معاون نوآوری و برنامه ریزی، شرکت بیمه البرز، اظهارکرد: صنعت بیمه، صنعتی است که قدمتی چندین ساله دارد وسازوکارهای آن به‌روزنشده بنابراین ایجاد تغییرات گسترده، نیازمند تغییرات دربعد فرهنگی است که این اتفاق حتما باید بیفتد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "حامدعابدینی" درگفت وگوبا چابک‌آنلاین، درخصوص چالش فروش الکترونیک درصنعت بیمه، گفت:  صنعت بیمه نیازمند تغییر درقوانین ومقررات است و برخی ازمشکلات همانند نحوه پرداخت کارمزد بازیگران فروش الکترونیک، توسط بیمه مرکزی مرتفع شده و تعداد زیادی ازکارگزاریها مجوزگرفته و به‌عنوان کارگزار برخط فعالیت می‌کنند و کارگزار برخط همانند کارگزاران قابلیت گرفتن کارمزد دارند.

وی، با بیان اینکه یکسری ازموارد حل شده اما جای کار بیشتری دارد، افزود: دربعضی از نقاط کمبودهایی وجود دارد که باید به آنها فکرکرد و برطرف شوند اما موضوع قوانین و مقررات جاری و تغییرات آنها نکته بسیارمهمی است که باید انجام شود و دربعضی از موارد باتوجه به قوانین موجود فعلی نمی‌شود کاری انجام داد.

معاون نوآوری و برنامه ریزی، شرکت بیمه البرز، درخصوص ارائه نوآوری در سال 1400 درخصوص طرح‌های جدید مبتنی برنیازمشتریان، گفت: برخی ازشرکت‌های بیمه‌ای دراین زمینه عملکرد خوبی داشتند وچند روش جدید فروش محصول ارائه دادند که خوب بود.

وی، خاطرنشان کرد که طرح درحوزه بیمه نامه بدنه اتومبیل، طرح خوبی بود که درسالجاری ارائه شد و درشرکت بیمه البرز،طرح اوراق بیمه عمر ارائه شد که بیمه نامه عمر به روش دیگری فروخته می‌شود وحالت برگه اوراق دارد که طرح خوبی است ودر سال 1400 به لحاظ پیشرفتی برای صنعت بیمه پیشرفت خوبی حاصل شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای