شناسه خبر : 19521

اختصاصی چابک آنلاین؛

شبکه کارگزاران جزئی از خانواده بزرگ صنعت بیمه است

شبکه کارگزاران جزئی از خانواده بزرگ صنعت بیمه است

"رضا آرام"، مدیرعامل کارگزاری اریکه تجارت آتی‌نگر، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: یکی از مشکلات شبکه کارگزاران صنعت بیمه این است که شرکت‌های بیمه و شعب آنها ارتباط و همکاری خوبی با شبکه کارگزاران ندارند. کارگزاران با موانع و مشکلاتی در اجرای وظایف قانونی خود که در آیین نامه ۹۲ مشخص شده مواجه اند.

حجم ویدیو: 3.37M | مدت زمان ویدیو: 00:01:43
ارسال نظر

خدمات بیمه ای