شناسه خبر : 19505

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۶ شرکت بیمه ای در بازار سرمایه سبزپوش شد

نماد ۶ شرکت بیمه ای در بازار سرمایه سبزپوش شد

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه پاسارگاد و پارسیان در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای