شناسه خبر : 19378

اختصاصی چابک آنلاین؛

تحول دیجیتال در صنعت بیمه ناقص پیاده سازی شده و متولی ندارد

نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال

تحول دیجیتال در صنعت بیمه ناقص پیاده سازی شده و متولی ندارد

"امیر صفری"، مدیرکل نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استان‌های بیمه مرکزی در گفت و گو با چابک‌آنلاین:تحول دیجیتال در صنعت بیمه به صورت ناقص پیاده سازی شده و متولی خاصی برای اجرای یک به یک برنامه های آن نبوده است. بخش خصوصی بدون برنامه از قبل تعریف شده به تحول دیجیتال صنعت بیمه ورود پیدا کرده است.

حجم ویدیو: 3.07M | مدت زمان ویدیو: 00:01:34
ارسال نظر

خدمات بیمه ای