شناسه خبر : 19341

اختصاصی چابک آنلاین؛

عضو هیات مدیره بیمه دانا مدیرعامل سرمایه‌گذاری صبا تأمین شد

عضو هیات مدیره  بیمه دانا مدیرعامل سرمایه‌گذاری صبا تأمین شد

سیدمحمد جواد میرطاهر، عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا درگفت و گو با چابک آنلاین تایید کرد که به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌ مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین منصوب شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، سید محمدجواد میرطاهر از اواسط آبانماه سال گذشته  به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه دانا اضافه شده بود.

انتظارمی رود که اکنون و با رفتن سید محمدجواد میرطاهر به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین، جای یک  نفر در ترکیب  هیات مدیره  شرکت بیمه دانا خالی شده باشد.

تا قبل از پیوستن میرطاهر به سرمایه‌گذاری صبا تأمین، علی مهدوی پارسا، سرپرستی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین را بر عهده داشت.

بخشی ازسهام شرکت های بیمه ای چون دانا، البرز، میهن و ملت دراختیار سرمایه گذاری صبا تامین  است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای