شناسه خبر : 19238

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۳ شرکت بیمه در بازار سرمایه سبزپوش شد

نماد ۳ شرکت بیمه در بازار سرمایه سبزپوش شد

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۴۴درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۱.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۶۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۱۷ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۱ شرکت قرمزپوش و نماد ۳ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای