شناسه خبر : 19216

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیربیمه‌های اتکایی شرکت بیمه البرز، اظهارکرد: یکی ازراهکارهایی که می‌تواند دربهینه سازی نرخ وشرایط بیمه نامه‌های اتکایی کمک کند این است که شرکت‌های اتکایی به صورت تخصصی وارد شوند وبرای بیمه نامه‌های بزرگ نرخ‌های اتکایی ارائه دهند زیرا هرچقدر شرکت‌های اتکایی تخصصی فعالیت کنند بازاربه سمت نرخ‌های منطقی‌تر و فنی‌ترمی رود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علیرضا پورحسن" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: ضوابط اجرایی آیین نامه 5/40، شرکت‌های بیمه مستقیمی که دارای مجوز اتکایی هستند را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند و با توجه به ظرفیت هایی که دارند از نصف ظرفیت مجاز شرکت های دولتی می توانند استفاده کنند.

مدیر بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه البرز، تصریح کرد: شرکت‌های بیمه اتکایی فعال که به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند به دلیل شرایط بازار که می‌تواند شامل نرخ و شرایط بیمه نامه‌ها باشد، با احتیاط بیشتری ریسک می‌پذیرند.

پورحسن، با بیان اینکه تمامی این عوامل می‌تواند منجر به افزایش پرتفوی اتکایی شرکت‌های دولتی شود، گفت: وجود حساب ویژه تحریم یکی از دلایلی است که پرتفوی اتکایی بیمه مرکزی حدود 90 درصد شده  زیرا بیشتر ریسک‌ها پس از پرشدن ظرفیت سایر شرکت‌های بیمه‌ای به آنجا منتقل می‌شود.

وی، افزود: به دلیل وضعیت موجود، صنعت بیمه ناچاراست که ریسک را به طرق دیگری پخش کند و یکی از این راهها می‌تواند تاسیس شرکت‌های اتکایی با سرمایه‌های بالا باشد.

مدیر بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه البرز، تصریح کرد: هرچقدر سرمایه و توان مالی شرکت‌های اتکایی بیشتر باشد به نفع بازار اتکایی کشوراست و درمورد ریسک‌های بلایای طبیعی که منجربه تجمع ریسک خیلی بالا می‌شود، می توان از وجود مکانیسمی مانند ILSها و بازار اوراق بهاداراستفاده کرد.

پورحسن، اذعان داشت  تاسیس شرکت‌های خصوصی اتکایی این مزیت را برای بازار اتکایی خواهد داشت که ریسک‌ها با بازار متعددی مواجه شده وبهتر ازالان توزیع شوند.

وی، ادامه داد: ولی همه این موارد نباید باعث شود که این ریسک‌ها در داخل کشور بماند چون این موضوع به اقتصاد ملی و صنعت بیمه در صورت وقوع خسارت سنگین صدمه وارد خواهد کرد و صنعت بیمه باید به دنبال راهکارهای دیگری باشد که بتواند ریسک را به خارج از کشوربفرستد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای