شناسه خبر : 19207

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، اظهارکرد: صنعت بیمه از جمله صنایعی بوده که در بازار سرمایه شرایط بسیارخوبی از لحاظ دارایی و سرمایه گذاری دارد و قیمت‌های جذابی دارند که می‌تواند مورد اقبال بازار باشد، به شرطی که کلیت بازار روند بگیرد صنعت بیمه هم متناسب با شاخص، می‌تواند روند بگیرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "کمال خانزاده" درگفت وگو با چابک‌آنلاین افزود: قیمت سهام  شرکت‌های بیمه‌ای برای سرمایه گذاران جذاب شده اما درحال حاضر کلیت بازارضعیف است و قیمت یکسری  از سهم های  باارزش هنوز در بازار پایین هستند.

وی، با بیان اینکه قیمت سهم شرکت‌های بیمه‌ای به کف رسیده و ازلحاظ بنیادی شرایط خوبی دارند، افزود: قیمت سهام شرکت‌های بیمه ای  درحال حاضر  جذاب بوده و درصورتیکه بازارشرایط رو به بالایی داشته باشد سهم شرکت‌های بیمه‌ای ازسهم‌های جذاب بازارخواهد بود که بیشتر سرمایه گذاران تمایل به خرید آنها خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، تصریح کرد: درحال حاضر شرایط بازارسرمایه به دلیل ابهاماتی که در سایر صنایع وجود دارد به گونه ای است که  ورود نقدینگی  چندان وجود ندارد.

خانزاده، ادامه داد: ابهاماتی هنوز درخصوص بودجه سال 1401  وجود دارد  و اقبال به بازارسرمایه ضعیف است وصنعت بیمه هم به تبعیت از کلیت بازار متقاضی ضعیفی دارد که این مختص صنعت بیمه نیست و کلیت بازار همین است.

وی، اذعان داشت که شرکت‌های بیمه‌ای دارایی‌های خوبی دارند که این دارایی‌ها شامل سهام، زمین و ساختمان می‌شود وازلحاظ ارزش بازار، قیمت‌های خوبی دارند که جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاران دارد به اضافه اینکه از زیان خارج شدند و از صنایع خوب بازارهستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای