شناسه خبر : 19164

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۲۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۲.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه البرز در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای