شناسه خبر : 19159

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت برج میلاد تهران، برای بیمه تکمیلی، عمر و حوادث کارکنان خود در سال گذشته ۵۱۲ میلیون تومان هزینه کرده است.

به گزارش چابک آنلاین، کارکنان شرکت برج میلاد تهران تا پایان سال گذشته  حدود  309 نفر بوده است. 

به غیر از این رقم، بیمه دارایی های ثابت شرکت برج میلاد تهران در سال مورد بررسی حدود 4060 میلیون ریال یعنی 406 میلیون تومان بوده است.

به عبارتی، شرکت برج میلاد تهران در سال گذشته، بابت خرید بیمه نامه دارایی های ثابت به همراه بیمه نامه تکمیلی، عمر و حوادث کارکنان خود حدود 918   میلیون تومان هزینه کرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای