شناسه خبر : 18852

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت های بیمه حافظ و آرمان بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۲.۹۳ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ شرکت قرمزپوش و ۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای