شناسه خبر : 18680

به گزارش چابک‌آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه کوثر در مدت 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سالجاری به رقم ۶۳۴ ریال رسید.

همچنین سود خالص شرکت بیمه کوثر در مدت 6 ماهه منتهی به پایان شهریور سالجاری هم به رقم ۴,۱۰۸,۸۸۱ میلیون ریال رسید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای