شناسه خبر : 18616

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین گفت: بیمه کارگران ساختمانی در قزوین به علت کسری بودجه از فروردین ماه سال گذشته انجام نشده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، علیرضا قاریان پور روز پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: متقاضیان زیادی برای بیمه شدن در این بخش داریم که منتظر باز شدن ورودی هستند اما بیمه کارگران ساختمانی در کل کشور به دلیل کسری بودجه انجام نمی شود.

وی اضافه کرد: ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سطح کشور داریم که برای بیمه شدن آنها ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.

قاریان پور اضافه کرد: اسفندماه سال گذشته در استان قزوین ۲۷ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در بخش های مختلف از جمله کارگر ساده، بنا، جوشکار، برق کار و سایر موارد داشتیم که در حال حاضر این تعداد به ۱۶ هزار کارگر ساختمانی کاهش یافته و دلیل این کاهش نیز بازنشستگی افراد و یا تغییر شغل آنها بوده است.

به گفته این مسوول، از ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه کشوری در این بخش، ۲۸۰ میلیارد تومان آن به استان قزوین تعلق دارد و چون تامین اجتماعی یک سازمان خودگران است به همین دلیل این بودجه باید تامین شود تا با مشکل کسری در این بخش مواجه نشویم.

وی در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی، افزود: حق بیمه این بخش از کارگران همان ۲۷ درصد است که قرار بود ۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرما از محل عوارض شهرداری ها و هفت درصد دیگر را خود کارگر پرداخت کند.

قاریان پور با بیان اینکه اگرچه ممکن است هفت درصد سهم کارگران برای این قشر زیاد باشد که باید این مساله در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: این موضوع در صحن مجلس دوباره در حال کارشناسی بوده و اگر نرخ عوارض اصلاح شود، هفت درصد سهم کارگران نیز تعدیل پیدا می کند.

 مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین با اشاره به اینکه در حال حاضر به علت کسری بودجه در کشور ورودی بیمه برای کارگران ساختمانی نداریم، افزود: امیدواریم این موضوع در مجلس شورای اسلامی مصوب شود تا این قشر خاص جامعه بتوانند از مزایای بیمه بهره مند شوند.

ارسال نظر