شناسه خبر : 18609

اختصاصی چابک آنلاین

بررسی شاخص‌های عملکردی شرکت بیمه تجارت‌نو در سال ۹۹ حکایت از رشد چشمگیر و جایگاه مناسب این شرکت در حاشیه سودخالص (سودخالص به حق بیمه صادره) دارد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، حاشیه‌ سود‌ خالص شرکت‌‌های بیمه، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم‌ کردن سود خالص به کل فروش محاسبه ‌می‌شود.

شرکت بیمه تجارت‌نو در سال 99 فروش خود را به رقم ۱۱,۱۴۰,۳۴۰ میلیون ریال رساند که با رشد 91 درصدی نسبت به سال 98 روبرو بود.

همچنین سود خالص شرکت بیمه تجارت‌نو در سال منتهی به 29 اسفند 1399 با رشدی 182 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۳,۶۲۱,۳۱۶ میلیون ریال رسیده است.

گزارش ها نشان می دهد که حاشیه سود خالص(سودخالص به حق بیمه صادره) شرکت بیمه تجارت‌نو در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1399 به 33 درصد رسیده،  درحالیکه حاشیه سود خالص این شرکت در سال 98 حدود 22 درصد بوده است.

  شرکت بیمه تجارت‌نو در سال 99 موفق شده تا جایگاه پنجم صنعت بیمه را در حاشیه سودخالص در بین 23 شرکت بیمه جنرال فعال در بازار سرمایه از آن خود کند. 

درحالیکه متوسط حاشیه سودخالص صنعت بیمه در سال 99 حدود 14درصد است.

photo_2021-10-28_00-27-23

ارسال نظر

خدمات بیمه ای