شناسه خبر : 18464

اختصاصی چابک آنلاین؛

بهاری فر،رئیس هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران شد

بهاری فر،رئیس هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران شد

حجت بهاری فر،مدیرعامل شرکت بیمه ما با اکثریت آراء امروز به عنوان رئیس هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

به گزارش چابک آنلاین، به تازگی ابراهیم کاردگر، حجت بهاری فر، محمدرضا کشاورز و علی جباری بعنوان اعضای  اصلی هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای