شناسه خبر : 18223

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت گسترش و نوسازی بهینه سازان صنایع پویندگان، اظهارکرد: بیمه گذاربه کارشناس بیمه اعتماد کرده و براساس آن اعتماد بیمه نامه خریداری می‌کند و این انتظار وجود دارد که در زمان وقوع حادثه، شرکت بیمه درکنار مشتریان حضور داشته باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "محمدرضاعلیزاده" درگفت و گو با چابک‌آنلاین،افزود: وقتی بیمه نامه‌ای خریداری می‌شود این انتظار وجود دارد که شرکت بیمه تا انتهای اتمام کاردرکناربیمه گذار باشد و بیمه گذار از خرید بیمه نامه رضایت داشته باشد.

وی، گفت: بسیارعلاقه مند به خرید بیمه نامه مسئولیت است اما هنوز مجاب به خرید آن نشده زیرا از عملکرد  برخی از شرکت‌های بیمه‌ای  در پرداخت خسارت رضایت چندانی  نداشته است.

شرکت گسترش و نوسازی بهینه سازان صنایع پویندگان، عضو انجمن صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران  است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای