شناسه خبر : 18202

نرخ جرایم رانندگی برای ۲۱ مورد از تخلفات درسالجاری اعلام شد که بر این اساس، نرخ جریمه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ۵۰ هزار تومان اعلام شده است.

به گزارش چابک آنلاین، بیشترین نرخ جریمه ۲۱۰ هزار تومان و مربوط به تخلفات تجاوز از سرعت مجاز و عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی عنوان شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای