شناسه خبر : 18191

جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در ساختمان شماره هفت بیمه آسیا با حضور کلیه اعضا برگزار شد و دستور جلسه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، سندیکای بیمه گران ایران، جلسه شورای عمومی خود را، با حضور کلیه اعضا  و  با میزبانی بیمه آسیا برگزار کرد.
 
بنا بر این گزارش، در این نشست، موضوع پروژه ساختمان جدید سندیکا به عنوان دستور جلسه مطرح شد و هریک از اعضا به بیان نظرات خود درا ین زمینه پرداختند.
 
در این نشست همچنین، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سایر اعضای سندیکا از آقای مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا بابت میزبانی این نشست، تشکر و قدردانی کردند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای