شناسه خبر : 18190

شعبه شرق استان تهران به منظور تسریع در فرایند پرداخت خسارت و نیز بهبود عملکرد فروش به برگزاری جلسات کاربردی اقدام کرده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، شعبه شرق استان تهران با مدیریت رسول قرائی پور، فرایند پرداخت خسارت بیمه های اتومبیل را با سرعت هرچه بیشتر انجام می دهد.
بر این اساس، جلسات هماهنگی و رسیدگی به پرونده های خسارت مالی این شعبه با حضور مدیران ستادی اداره خسارت مالی اتومبیل و شرکت سامان نگار ایرانیان برگزار و به موارد رسیدگی شد.
این شعبه همچنین با هدف بهبود عملکرد فروش و افزایش هماهنگی ها جلسات آموزشی را برای همکاران شعبه به صورت مداوم برگزار می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای