شناسه خبر : 18148

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، معتقد است که صنعت بیمه نتوانسته رشدی متناسب با بخش‌های دیگر اقتصادی داشته باشد و سهم خودرا در اقتصاد کشور بیشتر کند و راهی طولانی برای اینکه بتواند به جایگاه درست خود برسد، دارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، محمود دودانگه" درگفت‌و گو با چابک‌آنلاین، با بیان اینکه برای بررسی سودآوری درصنعت بیمه باید بررسی شود که عملیات بیمه گری چقدر موثر بوده، گفت: باید دید که چقدر از سود ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری های مختلفی است که صنعت بیمه در بازارسرمایه در دارایی‌های فیزیکی انجام داده است.

وی، اذعان داشت که با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای مشخص می‌شود که عملیات خالص بیمه گری سود خیلی قابل توجهی ندارد و بعضا شاید، شرکت‌ها زیان ده باشند.

دودانگه، با توضیح اینکه در صورت‌های مالی صنعت بیمه حتی سرمایه گذاری‌ها درچارچوب عملیات بیمه گری گنجانده می‌شود، افزود: دراینجا منظورخالص بیمه گری است، یعنی صدور و خسارت به اضافه هزینه های تبعی که شرکت‌ها دراین چارچوب عملکرد خیلی مثبتی ندارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای