شناسه خبر : 18102

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، گفت: بخش زیادی ازمطالبات شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل قراردادهای یکساله‌ای است که قراراست ماهانه تسویه شود اما کل مبلغ قرارداد با دریافت اولین چک به عنوان درآمد شناسایی می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "فضل اله معظمی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: یکی از فعالیت های که تقریبا تمامی شرکت‌های بیمه‌ای انجام می‌دهند این است که کل مبلغ قراردادهای یکساله‌ای را که ماهانه تسویه می‌شوند به عنوان درآمد شناسایی می‌کنند.

وی، افزود: البته درمقابل این درآمد، ذخیره هم گرفته می‌شود اما چون یکسال به اتمام نرسیده به عنوان مطالبات شناسایی شده درحالیکه درپایان سال قرارداد به صورت کامل تسویه می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، درپاسخ به این سوال که چرا حجم مطالبات صنعت بیمه افزایش یافته، گفت: 

با افزایش حجم مطالبات معوق شرکت‌ها، ریسک نیز افزایش می‌یابد که امری طبیعی است و شرکت‌ها می‌توانند با پیگیری‌های لازم مطالبات را به روزکنند ، البته همین وضعیت درنظام بانکداری کشورهم وجود دارد.

وی، تصریح کرد: گاهی بیمه گذارانی که نمی‌توانند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند ملک یا یک دارایی را به جای بدهی به شرکت بیمه گرواگذار می‌کنند ومعمولا شرکت بیمه ای، دیگر قرارداد خود را با آن بیمه گذار تمدید نمی‌کند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اذعان داشت که اگر تمامی شرکت‌های بیمه‌ای با یکدیگر دربرخورد با بیمه گذاران بدحساب متحد باشند می‌توانند آنها را وادار به خوش حسابی کنند که این موضوع در کیفیت صورت‌های مالی شرکت‌ها هم تاثیرگذارخواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای