شناسه خبر : 18090

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مرکزی درسال ۹۹ در مجموع رقمی در حدود ۵.۷۰۰.۱۸۷ میلیون ریال عوارض بابت سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی،عوارض وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت کرده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، قم  عوارض پرداختی بیمه مرکزی در سال 98 حدود 4.763.026 میلیون ریال بوده است.

به عبارتی بیمه مرکزی در سال گذشته حدود 937.161 میلیون ریال بیشتر از سال 98 به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی عوارض پرداخت کرده است.

درحقیقت بیمه مرکزی در سال 99 مبلغ 2.296.667 میلیون ریال عوارض به صندوق تامین خسارت‌های بدنی،3.074.149 میلیون ریال عوارض به وزارت بهداشت و مبلغ 329.371 میلیون ریال عوارض به نیروی انتظامی پرداخت کرده است.

1

ارسال نظر

خدمات بیمه ای