شناسه خبر : 18030

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت پایا صنعت نگین پارسه، گفت: ازعملکرد شرکت‌های بیمه بازرگانی رضایت دارد و برای پروژه‌های پیمانی شرکت متبوع خود از خدمات این صنعت استفاده می‌کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "کمال راستگویان" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، اظهارکرد: از بیمه تکمیل درمان یک شرکت بیمه خصوصی  استفاده می‌کند و از عملکرد این شرکت بیمه‌ای رضایت کامل دارد.

وی، با بیان اینکه به دلیل توقف پروژه‌ها از بیمه نامه مسئولیت کارفرما استفاده نمی‌کند، افزود: به محض شروع فعالیت حتما از بیمه برای پروژه‌ها استفاده خواهد کرد زیرا ازعملکرد شرکت‌های بیمه بازرگانی رضایت خوبی وجود دارد.

 مدیرعامل شرکت پایا صنعت نگین پارسه، تصریح کرد: نحوه محاسبه بیمه برای پروژه‌های پیمانی توسط سازمان تامین اجتماعی چندان مشخص نیست و پیمانکاران مشکلاتی با این سازمان داشته‌اند.

راستگویان، اذعان داشت که برای پروژه‌های پیمانی که با شرکت‌های دولتی و خصوصی رسمی باشد بیمه ومالیات کسر  و گاهی هم مشکلاتی ایجاد می شود که درخود سازمان تامین اجتماعی به نتیجه درستی نمی‌رسد.

شرکت پایا صنعت نگین پارسه، عضو انجمن صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای