شناسه خبر : 17942

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت بیمه ایران در سال ۹۹ در مجموع مبلغی در حدود ۲۱.۵۹۷.۳۷۲ میلیون ریال ، بابت عوارض به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت کرده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، رقم عوارض پرداختی شرکت بیمه ایران به صندوق تامین خسارتهای بدنی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی در سال98 حدود  16.689.018 میلیون ریال بوده است.

به‌عبارتی شرکت بیمه ایران در سال 1399حدود 4.908.354 میلیون ریال بیشتر از سال 98 به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی عوارض پرداخت کرده است.

بیمه ایران

ارسال نظر

خدمات بیمه ای