شناسه خبر : 17941

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، با بیان اینکه اگر بیمه مرکزی بخواهد می تواند اورق مشارکت بیمه‌ای را منتشرکند، گفت: احتمالا صنعت بیمه نیازی به انتشار این اوراق برای تامین مالی ندارد زیرا صنعت پولداری است و به تامین منابع مالی نیازی ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، در قانون بودجه سال 99 به بیمه مرکزی  وشرکت‍‌‌های بیمه‌ای اجازه داده شده که تا سقف ده هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند اما تا کنون هیچ شرکت بیمه ای نتوانسته از این مزیت مهم اوراق بیمه ای استفاده کند.

"کمال خانزاده" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: بیمه مرکزی هرزمانی که اقدام کند می‌تواند اوراق مشارکت منتشرکند، دولت در سال گذشته اوراق منتشرکرد وهمه را هم فروخت پس بیمه مرکزی هم می‌تواند شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بازار سهام را ملزم به انتشاراوراق کند.

وی، با بیان اینکه رقم 10هزارمیلیارد تومان عدد بزرگی نیست و صنعت بیمه به راحتی می‌تواند این میزان اوراق را بفروشد، افزود: اینطور به نظر می‌رسد که بیمه مرکزی اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده وگرنه هرزمانی که بخواهد می‌تواند این تامین مالی را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا، خاطرنشان کرد که اوراقی که از طریق بازار سرمایه منتشرمی‌شود ریسک بالایی ندارند و تاکنون در بازارسرمایه ریسک نکول دیده نشده زیرا اوراق  با یک تضامین و شرایط خاص از طریق سازمان بورس منتشر می‌شود که ریسک نکول نداشته باشند.

خانزاده، تصریح کرد: تنها مشکلی که شاید پیش بیاید این است که نرخ اوراقی که دولت منتشرمی‌کند حدود 18 درصد و کمتر از 20 درصد متوسط بازاراست که به همین دلیل ممکن است از سوی مردم عادی استقبال آنچنانی نشود اما بیمه مرکزی می‌تواند به شرکت‌های بیمه‌ای دستورالعمل بدهد که با نرخ 18 درصد بخرند.

وی، گفت: مثل همان کاری که بانک مرکزی انجام داده و به بانک‌ها الزام کرده که اوراق را خریداری کنند و حدود 85 درصد ازاوراق منتشر شده را بانک ها از بازار خریدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای