شناسه خبر : 17877

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۲.۴۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۳.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه سرمد با افزایش ۱.۱۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه سرمد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۰ شرکت قرمزپوش و ۴ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای