شناسه خبر : 17737

دنیای امروز با رویکردی دیجیتال، به سوی فردا حرکت می کند در همین راستا مشتریان بنگاه های اقتصادی نیز تمایل دارند خدمات مورد نیازشان را هر زمان و مکان و از کانال های ارتباط دیجیتال که باعث سهولت بیشتری برایشان می شود، دریافت نمایند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از شرکت بیمه کار آفرین، بیمه کارآفرین نیز همانند دنیای امروز، حرکتی را با محوریت شبکه فروش در 6 شهریور 1399 با افتتاح فروش آنلاین بیمه نامه در باشگاه مشتریان خود آغاز نمود. به همین مناسبت در سالروز یک سالگی این دستآورد و به دلیل تغییرات گسترده در اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات به کلیه مشتریان خود روز 6 شهریور به نام روز تحول دیجیتال نام گذاری نموده است. تحول دیجیتال به معنای استفاده تزئینی از فنآوری نمی باشد، به معنای استفاده از فنآوری دیجیتال برای تغییر مدل کسب و کار برای کسب درآمد و ایجاد ارزش است. «روز تحول دیجیتال» یعنی روز تحول کسب و کار در بیمه کارآفرین که باعث توانمند سازی و اصلاح فرآیندهای کاری موجود شده است.

شرکت بیمه کارآفرین مفتخر است؛ در روز تحول دیجیتال دستاوردهای خود را که در جهت اهداف عالیه و برنامه چشم انداز تحول 1400 شرکت بیمه کارآفرین می باشد؛ به شرح زیر معرفی نماید.

  1. صدور آنلاین بیمه های زندگی بوسیله تلفن همراه
  2. صدور آنلاین بیمه نامه های شخص ثالث، بدنه اتومبیل و بیمه درمان مسافرتی بوسیله تلفن همراه
  3. راه اندازی سازمان های فروش زیر مجموعه باشگاه مشتریان
  4. ساماندهی پرداخت کارمزد به زیرمجموعه های سازمان های فروش
  5. اخذ گزارش بازیدید اولیه بدنه اتومبیل بوسیله نرم افزار هوشمند ویسمن
  6. ساماندهی کلیه پرونده های حقوقی در نرم افزار دادرس
  7. انجام مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست با تک برگی نمودن بیمه نامه های زندگی و الکترونیکی نمودن شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه های زندگی
  8. سیستمی نمودن فرآیندهای برداشت از اندوخته بیمه نامه های زندگی
  9. امکان پرداخت حق بیمه گروهی بیمه گزاران عمر
  10. راه اندازی نرم افزار دمیس و سیستمی نمودن کلیه خدمات بیمه درمان خانواده
ارسال نظر

خدمات بیمه ای