شناسه خبر : 17717

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیرانجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، با بیان اینکه پیش بینی‌هایی برای پوشش بیمه پایه دریانوردان صورت نگرفته، گفت: تعداد قابل توجهی از دریانوردان که به صورت فصلی درشناورهای کوچک و نزدیک به ساحل دریا فعالیت می‌کنند، بیمه پایه ندارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی"سامان رضایی" درگفت وگوبا چابک‌آنلاین، گفت: بیمه پایه یکی از موضوعات ضروری بخش دریایی کشور و از الزامات مقاوله نامه کار دریایی است.

وی، افزود: تعدادی از دریانوردان که درشرکت‌های بزرگ و ناوگان ملی همچون شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران استخدام دائمی هستند تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قراردارند اما این امکان قابل تسری برای بخش بزرگی از دریانوردان شاغل در شرکت‌های خصوصی، نیست.

دبیر انجمن صنفی دریانوردان ضمن تاکید به تعداد بالای دریانوردان متقاضی بهره‌مندی ازتسهیلات بیمه پایه، به طرح‌ها، توافق‌های بخشی ومکاتبات سال‌های اخیربا بیمه تامین اجتماعی وسایر بیمه‌های اصلی کشوراشاره کرد که هیچگاه جنبه عملی به خود نگرفته و ضروری است تا در این خصوص اقدامی ملی و جامع صورت پذیرد .

در ادامه رضایی ، تحقق این امر را منوط به بررسی همه جانبه این طرح ها و‌ مشارکت تمامی ذینفعان و سازمان‌های مسئول و شرکت‌های کشتیرانی و‌خصوصی، ازجمله اتحادیه مالکان و انجمن صنفی دریانوردان دانست.

وی، اذعان داشت که شرکت‌های دریایی برای تردد و فعالیت شناورهای ملکی خود نیازمند استفاده از بیمه نامه‌های مختلف از جمله بیمه P&I Club هستند که درسالهای اخیر با مشکلات پیچیده ای مواجه شدند که برای حل آن راهکارهایی در نظرگرفته شده، قطعا مشکل بیمه‌پایه دریانوردان از پیچیدگی به مراتب کمتری از این مشکلات برخورداراست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای