شناسه خبر : 17662

اختصاصی چابک آنلاین؛

خدمات بیمه تمام خطر به کارفرما و پیمانکار ارایه نمی‌ شود

خدمات بیمه تمام خطر  به کارفرما و پیمانکار ارایه نمی‌ شود

مدیرعامل شرکت آراد مکانیک آریا، اظهارکرد: بیمه گران خدمات بیمه ای تمام خطر را به کارفرما و پیمانکار ارایه نمی‌دهند و به دلیل جذب پرتفوی، برخی از موارد را حتی حذف کرده و قیمت را پایین می‌آورند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،"بابک وحیدی اصل" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: بیمه گران براساس ارتباطاتی که با سازمان‌های  مختلف دارند یکسری بیمه نامه که فقط الزامات را پوشش می‌دهند تعریف کرده‌اند و همان را با تمام بیمه گذاران تنظیم می‌کنند.

وی، ادامه داد: بیمه گران به دلیل اینکه قیمت خودرا رقابتی  وپرتفوی را جذب کنند به بیمه گذار قیمتی را ارائه می‌دهند که حتما قرارداد نهایی شود و بعد از رخ دادن حادثه، بیمه گذار متوجه می‌شود که برخی ازموارد پوشش داده نشده است.

مدیرعامل شرکت آراد مکانیک آریا،با بیان اینکه ازبیمه نامه‌های مسئولیت کارفرما استفاده می‌کنند، افزود: وقتی خسارتی رخ می‌دهد، مشکلاتی از سوی سازمان بیمه گر برای بیمه گذارایجاد می‌شود و بیمه گذاران با وجود خرید بیمه نامه ، در اضطراب هستند.

وی، تصریح کرد: در کشورهای دیگر وقتی موضوعی بیمه پذیر باشد و اتفاقی رخ دهد 100 درصد به عهده بیمه گراست اما درداخل کشور بیمه تا 50 درصد هم به اجبارتقبل می‌کند.

شرکت آراد مکانیک آریا  عضو انجمن صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران  است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای