شناسه خبر : 17642

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

سید محمد کریمی با اکثریت آرای اعضای شورای عمومی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،انتخابات دبیر کلی سندیکا صبح امروز  با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از 33رای ماخوذه دکتر سید محمدکریمی با ۳۱ رای دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد.

سید محمد کریمی درانتخابات دوره قبل، با 19 رای از 32 رای ماخوذه، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شده بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای