شناسه خبر : 17638

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت مهندسی سیال گستر البرز، اظهارکرد: شرکت‌های بیمه‌ای درهنگام فروش محصولات توضیح درست و کاملی به بیمه گذار نمی‌دهند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "محمد ابراهیمی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: در گذشته با دوشرکت بیمه ای همکاری داشته که از عملکرد شرکت بیمه خصوصی  رضایت چندانی نداشته اما ازعملکرد شرکت بیمه دولتی در حال حاضر رضایت نسبی دارد.

وی، با اشاره به مصدوم شدن یکی از کارگران کارگاه، گفت: شرکت بیمه گر خسارتی پرداخت نکرد که دلیل اصلی آن اشتباه نماینده آن شرکت بیمه ای در هنگام فروش بیمه نامه بود.

مدیرعامل شرکت مهندسی سیال گستر البرز، مدعی شد که شرکت‌های بیمه گر درهنگام فروش بیمه نامه و ارائه خدمات به  درستی  عمل نمی‌کنند.

وی، تصریح کرد: درحال حاضر با شرکت بیمه دولتی همکاری می کند که نمایندگان پیگیرتری دارد و تاکنون به مشکلی برنخورده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای