شناسه خبر : 17508

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه صنعت ومعدن نواندیشان، اظهارکرد: اگر شرکت‌های بیمه‌ای به سمت کسب و کارهای خرد و کوچک بروند ماندگارترین پرتفوی ها را خواهند داشت زیرا درصورت از دست دادن هزار پرتفوی خرد هم ، لطمه‌ای به شرکت هم وارد نخواهد شد.

چابک آنلاین ، بهاره تاجر باشی؛ "سید حمید موسوی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: توجه به  کسب و کارهای کوچک از سوی شرکت های بیمه ای هنوز جدی  نشده که این خود یکی از دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه درجامعه است .

وی، یکی از دلایل این امررا رقابت شرکت‌های بیمه گربر روی یکسری محصولات خاص مطرح کرد و افزود: فرهنگ توجه به کسب و کارهای کوچک مغفول مانده و عامل رفع و برطرف کردن این موضوع، گسترش شبکه بازاریابی در سطح جامعه و آموزش  شبکه فروش است.

موسوی، تصریح کرد:اگر شرکت‌های بیمه‌ای به سمت کسب و کارهای خرد و کوچک بروند ماندگارترین پرتفوی ها را خواهند داشت زیرا لطمه بزرگی به  بیمه گردر صورت از دست دادن یک پرتفوی بزرگ وارد می‌شود و سهم بازاری را که بدست آورده به راحتی از دست می‌دهد اما درصورت از دست دادن هزار پرتفوی خرد ، لطمه‌ای به شرکت بیمه  وارد نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه صنعت ومعدن نواندیشان، گفت: اگرشرکت‌های بیمه گر مقداری با دقت بیشتری به این موضوع نگاه کنند متوجه می‌شوند که سود خوب  در توجه به  پرتفوی‌های خرد است.

موسوی، افزود: اگر فروش بیمه نامه در کسب و کارهای خرد رونق بگیرد هم بیمه گر وهم بیمه گذار سود خواهند کرد اما اراده لازم برای قدم گذاشتن در این راه وجود ندارد و شرکت‌های بیمه ای تنها برسرمناقصات بیمه گذاران بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای