شناسه خبر : 17382

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون فنی سابق مدیرعامل در بیمه‌های زندگی شرکت بیمه کارآفرین، ضمن تشکر از ابراز محبت خانواده کار آفرین اعلام کرد که جدایی او از این شرکت بیمه ای، صرفا به دلیل ماموریتی جدید در شرکت در شرف تاسیس بیمه تخصصی زندگی کاریزما است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، عباس اسلامی، در گفت و گو با چابک‌آنلاین، درمورد انتخاب وی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه تخصصی زندگی کاریزما، گفت: این شرکت در شرف تاسیس است و فرآیند پذیره نویسی در بورس و تایید مدیرعامل دربیمه مرکزی هنوز طی نشده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای