شناسه خبر : 17358

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۰.۳ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۲.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۲ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۳۸ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۴۳ درصد رسید.
در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ شرکت قرمزپوش و ۱۳ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای