شناسه خبر : 17219

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۵ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۱۵ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۳.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۶ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۴.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه حافظ با افزایش ۰.۶۴ درصد رسید.
حجم خرید و فروش شرکت بیمه پاسارگاد در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای