"مهیارفرنیا" عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: از نزدیک به دومیلیون و هشصد و هفتادهزار منزل مسکونی در تهران ،حدود 90 درصد منازل آپارتمان بوده که 15 درصد واحدها در شهر تهران دارای بیمه نامه آتش سوزی هستند ولی در کل کشور به طور میانگین زیر 10 درصد واحد ها دارای بیمه نامه هستند.مشروح گفتگو با عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بزودی منتشر می‌شود .

کد خبر: 17151