شناسه خبر : 17142

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۵ درصد اختصاص یافت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۱.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۰۷ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۲ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.
حجم خرید و فروش شرکت بیمه آرمان در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۴ شرکت قرمزپوش و ۱۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای