شناسه خبر : 17025

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیربیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد:رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌ای از بعد ریسک‌پذیری در حوزه بیمه نامه درمان بسیار خوب است اما شرط لازم و کافی برای جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه نیست.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، سعید بیژنی" ، با اشاره به رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌ای حال حاضرصنعت بیمه ، گفت: ذخیره‌ها و سهم نگهداری شرکت‌ها براساس رتبه بندی متفاوت است اما شرکت‌ها قراردادها را گرفته و سهم خودرا برمی‌دارند و بقیه را در اختیار شرکت‌های دیگر قرار می‌دهند یا به صورت کنسرسیومی حل می‌کنند.

وی، اذعان داشت که برای اثربخشی درست رتبه بندی باید فرهنگ آن در بیمه‌گذار ایجاد و متوجه شود که براساس این رتبه بندی اگر رتبه شرکتی درحوزه درمان یک است یعنی عملکرد درستی دارد و دیگر حق بیمه ملاک انتخاب نباشد.

بیژنی، ادامه داد: اگر رتبه بندی درحوزه درمان ایجاد شود و شرکت‌ها براساس رتبه‌ای که دارند بتوانند قراردادهای کوچک و بزرگ را بگیرند برای شرکت‌هایی که به صورت تخصصی در حوزه درمان کارمی‌کنند کمک بسیار خوبی است.

مدیربیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین،افزود:شرکت‌های بیمه ای در سندیکای بیمه گران توافق کرده اند که نرخ پایین بابت قراردادهای درمان ارایه ندهند اما همچنان نرخ شکنی وجود دارد.

بیژنی، ادامه داد: طبق قانون اعلام نرخ آزاد است و بیمه مرکزی براساس آیین نامه فقط می تواند ضریب خسارت درمان را کنترل کند و اگراین رقم بالا رفت تذکر دهد یعنی عامل بازدارنده برای بعد از وقوع اتفاق گذاشته شده است.

صنعت بیمه درحوزه آی تی عقب است

وی، با بیان اینکه صنعت بیمه در حوزه آی تی بسیار عقب است، افزود: این امکان که با وارد کردن کد ملی یک بیمه‌گذار در سامانه بیمه مرکزی تمامی سوابق بیمه ای وی مشخص شود وجود ندارد و حتی این امکان در خود شرکت‌های بیمه‌ای هم وجود ندارد.

بیژنی، تصریح کرد: شرکت‌ها از برنامه های مختلف استفاده می‌کنند و حتی در یک شرکت هر رشته بیمه‌ای توسط شرکت‌های متفاوتی پشتیبانی می‌شوند.

مدیربیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین، اظهارکرد: شرکت‌های بیمه‌ای ابتدا باید کور بیمه را درشرکت خود راه اندازی کنند و بعد بیمه مرکزی از طریق ای پی آی به عنوان سوئیچی که کار نظارت را انجام می‌دهد شرکت‌ها را به یکدیگر متصل کند.

بیژنی، گفت: وقتی اطلاعات بیمه گذارن در دسترس باشد ضریب خسارت هر بیمه‌گذار مشخص است و دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نرخ شکنی نمی‌کنند و با راه اندازی کر اینشورنس در شرکت‌ها اتفاقات خیلی خوبی می افتد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای