شناسه خبر : 16950

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا با کاهش ۰.۸ درصد رسید.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی باران بود که ۰.۰۲ ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۲۲ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۸.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.
حجم خرید و فروش شرکت بیمه اتکایی امین در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای