شناسه خبر : 16859

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۵ ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۱۶ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۱.۲۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۲.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۹۷ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه آرمان در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه حافظ امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۱۶ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۱ شرکت قرمزپوش و ۳ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای