شناسه خبر : 16839

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۳۸ ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۳.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۱.۱۳ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۱.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۸۹ درصد رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۶۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۱۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۵ شرکت قرمزپوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای