شناسه خبر : 16830

اختصاصی چابک آنلاین؛

"محسن فتحی"، عضو رسمی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مشاور در امور مدیریت ریسک بیمه، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: گاهی صنعت بیمه ریسک‌های را بیمه می‌کند که آن‌ها را به خوبی نمی‌شناسد و اگر حوادثی در این صنایع رخ می‌دهد برای این است که استانداردهای ایمنی و مدیریت ریسک در این صنایع پیاده سازی و اجرایی نشده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای