شناسه خبر : 16816

اختصاصی چابک آنلاین؛

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه صنعت بیمه صنعتی مهم است که به راحتی نباید از کنار آن رد شد، افزود: صنعت بیمه می‌تواند ریسک صنایع، تولیدکنندگان و کشاورزانی را کنترل کند اما دچار فضای دولتی شده و عملکرد قوی ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علی تقوی‌فر" درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین، با بیان اینکه بیمه، صنعتی است که نباید دولتی باشد، افزود: صنعت بیمه صنعتی مهم است که به راحتی نباید از کنار آن رد شد و اگر عملکرد درستی داشته باشد بسیاری از مشکلات صنعتگران، تولیدکنندگان و کشاورزان برطرف می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، خاطرنشان کرد که صنعت بیمه می تواند ریسک تولیدکنندگان را کنترل کند اما دچار فضای دولتی شده و عملکرد درستی ندارد.

صنعت بیمه بازرگانی به حوزه کشاورزی ورود نکرده است

تقوی فر، اظهارکرد: صندوق بیمه کشاورزی، قیمتی مشخص شده به کشاورزان ارائه می دهد و از آن نرخ بیشتر را تحت پوشش بیمه قرار نمی دهد که برای کشاورزان کفاف نمی دهد.

وی، با بیان اینکه بیمه به دلیل ارائه خدمات باید سودده باشد، ادامه داد: سازمان های بیمه گر نباید ضررکنند به همین دلیل می توانند براساس ریسک بیمه گذار، نرخ تعیین کرده و با بیمه گذار برسر نرخ و نوع پوشش به توافق برسند.

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، خاطرنشان کرد که صنعت بیمه بازرگانی به حوزه کشاورزی ورود نکرده و به دلیل آنکه بیمه حوزه کشاورزی دولتی است یک قیمت کلی ارائه می دهد.

تقوی فر، با اشاره به نقش پررنگ صنعت بیمه در توسعه کشور، افزود: نقش بیمه در حوزه کشاورزی کشور بسیار کمرنگ است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای