شناسه خبر : 16779

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، با اشاره به افزایش دوبرابری پرتفوی بیمه این شرکت ، افزود: پرتفوی این شرکت بیمه‌ای از ۵۵ میلیارد تومان به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته که ترکیب پرتفوی شرکت بسیار متعادل شده و سهم بیمه نامه شخص ثالث از ۷۰ به حدود ۴۰ درصدکاهش یافته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "جلال سلطانی" درگفت و گو با چابک آنلاین،با اشاره به مدیریت ریسک و دقت بالای شرکت بیمه حافظ در پذیرش ریسک ها، افزود: به دلیل دقت بالا در پذیرش ریسک، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ای سهم خود را در اتکایی افزایش داده اند. 

وی، با بیان اینکه  شرکت بیمه حافظ اولین شرکت بیمه خصوصی کشور است، اظهارکرد که مناطق آزاد بهترین مکان برای آزمایش اتفاقات جدید اقتصادی و سرمایه گذاری هستند زیرا بسیاری از موانع در این مناطق یا وجود ندارد یا قابل مانع زدایی سریع است.

سلطانی گفت:  فلسفه وجودی مناطق آزاد این است که شرکت ها در آن مناطق تاسیس شوند و سرمایه گذاری و گردش مالی ایجاد کنند.

وی، خاطر نشان کرد: اینکه شرکت های دیگر تنها با تاسیس یک شعبه به این مناطق ورود کنند با قانون مغایرت دارد اما  بیشتر پرتفوی بیمه ای مناطق آزاد در اختیار شرکت های بیمه ای مختص این مناطق است و شرکت های دیگر بیشتر برای امور ثانویه در این مناطق ورود کرده اند.

مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، گفت: ورود شرکت های بیمه مناطق آزاد به مناطق غیرآزاد دیگر معنی ندارد زیرا با توجه به افزایش تعداد مناطق آزاد ، نیازی به ورود به مناطق غیرآزاد وجود نداردو در مناطق آزادمی توان  فعالیت خوبی داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای