شناسه خبر : 16728

اختصاصی چابک آنلاین؛

"مهرنوش نجابتی" مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: بیشترین خسارت در بیمه نامه‌های مسئولیت حرفه‌ای در رشته‌های پزشکی و مهندسی است که این افزایش ضریب خسارت در رشته‌های پزشکی به دلیل ماهیت کارکادرپزشکی است نه اینکه قصوری رخ داده بلکه جنس کار آنها به این ترتیب است که مطالبه خسارت بیشتری صورت می‌گیرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای