شناسه خبر : 16685

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۶۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۱.۰۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۱۳ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۷ شرکت قرمزپوش و ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای