شناسه خبر : 16674

اختصاصی چابک آنلاین؛

"سیدمحمد کریمی" دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با چابک آنلاین: اگر صنعت بیمه از وضعیت هزینه کرد عوارض پرداختی به سازمان‌های مختلف مطلع شود دیگر از کلمه تحمیل عوارض استفاده نمی‌کند و با این سازمان‌ها همراهی می‌کند./ بعضی از عوارض همانند عوارضی که برخی از شهرداری‌ها بر صنعت بیمه تحمیل می‌کنند قانونی نیست و صد در صد تحمیلی است که سندیکا در صدد باطل کردن آنها خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای